Mutable

CONFIGURACIÓ DE PERSONATGES
PER A UNREAL ENGINE

QUÈ ÉS MUTABLE?

Mutable és el middleware de Configuració de Personatges d’Anticto per a Unreal Engine.

Mutable ofereix màxim rendiment en la configuració de personatges en temps real durant el joc i alta productivitat de personatges en el flux de creació durant el desenvolupament.

Utilitza mutable en:

Configuració de personatges en temps real
Construeix models dels teus personatges de Mutable des dels teus propis dissenys sense restriccions en l’esquelet, determina el que els jugadors podran customitzar i permet que escullin variacions en temps real. Mutable elimina malles ocultes, s’encarrega del clipping de polígons, genera i empaqueta les textures i layouts i les integra en el sistema LOD de UE4, preparant els assets per un ús òptim dins del joc.
Producció de personatges durant el desenvolupament
Deixa que els dissenyadors transformin unes dotzenes d’assets de personatges en una vasta col·lecció de personatges diferents utilitzant el sistema de nodes de UE4. Importa els teus propis assets, combina’ls i barreja’ls, afegeix variacions, aplica efectes de color i textura, morpheja, clipeja, projecta, transforma i evita el z-fighting entre les capes de roba Genera quantitats ingents de personatges diferents i exporta’ls com a textures i malles estándar de UE4 sense penalització durant l’execució del joc.

LES FUNCIONALITATS CLAU DE MUTABLE

SUPER-PROVAT

EMPRAT EN JOCS AMB MILIONS DE JUGADORS

[/vc_column_inner]
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS empra Mutable

INTEGRAT

FUNCIONA DIRECTAMENT A L’UNREAL ENGINE 4:
NO REQUEREIX EINES EXTERNES

GRAF DE NODES

Empra un Graf de Nodes a l’Unreal Engine

COL·LOCACIÓ D’INSTÀNCIES

Col·loca instàncies de Mutable directament a l’escena i estableix-ne els paràmetres

ASSETS EN EL NAVEGADOR

Gestiona tots els assets de Mutable des del Navegador de Contingut

FLEXIBLE

CREA LES TEVES OPCIONS DE CONFIGURACIÓ I CONECTA-LES
A MODIFICADORS D’OBJECTES EN UNA JERARQUIA SENSE LÍMITS

RIC EN FUNCIONS

COMBINA MALLES, MATERIALS, TEXTURES I MORFS
PER A ACONSEGUIR VARIACIONS SENSE LÍMIT

FUSIONA/DEFORMA MALLES

Elimina parts ocultes

EFECTES DE COLOR

Sobreposar, Llum Suau/Dura, Multiplicar…

PROJECCIÓ D’IMATGES

Projectors Planars, Cil·líndrics i Envolvents

EMPAQUETA TEXTURES

Atlas basat en blocs en temps d’execució

Streaming de Dades per a Opcions de Configuració Sense Límit

Windows, Mac, Linux, Playstation, Xbox, Switch, iOS, Android, Stadia

Parteix els teus personatges en Múltiples Assets per traball concurrent dels artistes

ESCALABLE

Sistema d’Etiquetes per a gestionar Interaccions Complexes de Configuracions

Soport flexible per a Nivells de Detall

Soport per a interfícies d’usuari Basades en Dades.

Mutable: Configuració de Personatges per a Unreal Engine
Rep la última informació sobre el Mutable!
(c) Anticto, 2020. All rights reserved.
Unreal and its logo are Epic’s trademarks or registered trademarks in the US and elsewhere.
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS and PUBG are registered trademarks, trademarks or service marks of PUBG CORPORATION.